Darmowe zdjęcia do zastosowań komercyjnych pl en

Licencja

 1. Przedmiotem licencji są pliki graficzne, a w szczególności obrazy fotograficzne, zapisane w postaci cyfrowej na serwerze imageworld.pl, które są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Korzystanie z plików graficznych możliwe jest dopiero po zaakceptowaniu treści niniejszej licencji. Za jej zaakceptowanie uważa się pobranie plików niezabezpieczonych znakiem wodnym imageworld.
 3. Właściciel serwisu www.imageworld.pl udziela niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niezbywalnej licencji na korzystanie z obrazów fotograficznych w postaci zapisu cyfrowego na dowolnych polach eksploatacji, z wyjątkiem ograniczeń zawartych w poniższej licencji.
 4. Właściciel serwisu www.imageworld.pl zezwala na dowolną modyfikowację plików graficznych i ich wielokrotne wykorzystanie w całości lub we fragmentach, ale tylko jako nierozłączne elementy składowe innego projektu (produktu), który będzie przedmiotem samodzielnego obrotu w postaci drukowanej, cyfrowej, filmowej i telewizyjnej, np. kalendarze, pocztówki, plakaty, materiały promocyjne i reklamowe, ulotki, foldery, opakowania, puzzle, czasopisma, książki, prezentacje multimedialne, zamieszczanie w internecie.
 5. Właściciel serwisu www.imageworld.pl nie zezwala na wprowadzanie do obrotu, udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie plików w formie zapisu cyfrowego jako samodzielnego produktu. Zakres ten jest nieograniczony i dotyczy wszystkich form kopiowania i utrwalania zapisu cyfrowego.
 6. Wykorzystanie plików graficznych będących przedmiotem licenji w publikacjach periodycznych możliwe jest pod warunkiem umieszczenia w ich pobliżu informacji o źródle pochodzenia - © imageworld.pl. W przypadku wykorzystania zdjęcia w internecie należy w okolicy fotografii umieścić odnośnik: imageworld.pl. Jeżeli w opisie zdjęcia wskazany jest autor fotografii, należy umieścić obok także jego pseudonim lub imię i nazwisko.
  Dopuszczone jest stosowanie innej formy (np. wykazów zbiorczych). Jeżeli spełnienie powyższych warunków jest niemożliwe, należy wysłać powiadomienie ze wskazaniem publikacji na adres imageworld@imageworld.pl.
 7. Prawa autorskie i majątkowe do plików graficznych pozostają wyłączną własnością autora. Żadne sformułowanie niniejszej licencji nie może być traktowane jako przekazanie tych praw w całości lub części, poza zakresem określonym w licencji.
 8. Sposób wykorzystania obrazów fotograficznych nie może naruszać praw osobistych osób trzecich, nie może również obrażać, kompromitować i poniżać osób przedstawionych na fotografiach.
 9. Wizerunek osoby stanowi jedno z dóbr osobistych i jest chroniony niezależnie przepisami prawa autorskiego i prawa cywilnego.
 10. Znaki towarowe, znaki firmowe, loga oraz inne utwory lub ich części, przedstawione na obrazach fotograficznych, będących przedmiotem niniejszej licencji, stanowią własność posiadaczy tych znaków i praw autorskich. Akceptacja licencji nie stanowi zgody na ich wykorzystanie i wymaga uzyskania odrębnej zgody ich właścicieli.
 11. Właściciel serwisu www.imageworld.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie plików graficznych będących przedmiotem niniejszej licencji oraz za roszczenia osób trzecich.

FAQ | Kontakt | Mapa serwisu | Wsparcie serwisu